veteselokeszito 1

Setvospremač je po svojoj konstrukciji, širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta – jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sačinjava elastična "S" opruga sa različitim noževima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti oranični sloj. Ovom usitnjavanju potpomaže i nosač sa rotorima, i prednji ravnjač, koji ujedno služi i za poravnanje usitnjenog oraničnog sloja.Plastifikacijom kompletne mašine produžen je vek trajanja kao i povećana otpornost na koroziju. 

 
Технические характеристики 1,80m 2,10 m  2,50m  2,90m  3,20 m 
Необходимая силя трактора- лс 30-35  40  50-60  70  80 
Производительность– га/ч 1,6  1,9  2,3  2,8  3,2 
Число рабочих органов 18 21 25 29 32
Вес кг 280 300 330 445 470

Contact

Industrijska ulica 10.
Serbia, Ada, 24430
+381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.com

 

Kiralj Eržebet -Žoka
063/8174 - 752
Prodaja

Kiralj Žolt
063/8382-355
Šef proizvodnje

Hanak Jožef
063/866-7373
Šef proizvodnje

Politika kvaliteta s

IMF93D 1 1s