veteselokeszito 2Setvospremač je po svojoj konstrukciji, širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta – jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sačinjava elastična "S" opruga sa različitim noževima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti oranični sloj. Ovom usitnjavanju potpomaže i nosač sa rotorima, i prednji ravnjač, koji ujedno služi i za poravnanje usitnjenog oraničnog sloja.Plastifikacijom kompletne mašine produžen je vek trajanja kao i povećana otpornost na koroziju.

 

 
Tehničke karakteristike 3.6  4.2  4.6  5.0  5.60 
Potrebna vučna snaga KS 90-100 100-110  110-120 120-130  130-140 
Radni učinak ha/h 4 5 6.2  7.5 
Broj elastičnih motičica 36 42  46  50  56 

 

Tehničke karakteristike 6.0 7.0 8.0 8.60 9.60 12.50
Potrebna vučna snaga KS 160-170 170-180 190-200 200-230 230-250 270-290
Radni učinak ha/h 9.5 11 12.5 14 15 18.5
Broj elastičnih motičica 60 70 80 86 96 125
Težina kg 1300 1650 1870 2000 2500 4000
Radna dubina (cm) 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10

 

Tehničke karakteristike UMK 2 UMK 4 UMK 6 UMK 4+2 UMK 8 UMK 12 UMK 8+4 UMK 12+6
Broj obrađenih redova 2 4 6 4+2 8 12 8+4 12+6
Potr. vučna snaga (KS) 45 45 80 80 90 130 90 130
Težina (kg) 250 510 640 640 810 1200 810 1200
Radna širina (m) 1,5 3,1 4,4 3,1 6,4 10 6,4 10
Transportna širina (m) 1,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5
Zatvaranje     H   H   H  

 

Kontakt

Industrijska ulica 10.
Srbija, Ada, 24430
+381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs

ISO 9001:2008 Cert.

ISO9001s

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta s